Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím…

Reklamační oddělení: info@aphrodisia.cz, tel.č: +420 724 386 888

 

Trvání záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tzn. dnem uvedeným v záručním listu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

 

Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky.

 

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Podprsenku Super PRSIA Bra lze vrátit nebo vyměnit velikost pouze tehdy, pokud nebyla použita, to znamená, že ochranná fólie na lepicí části nebyla vůbec odlepena. Podprsenku Super PRSIA Bra nelze vyměnit ani vrátit, pokud již byla nalepena nebo je nějakým způsobem poškozena ochranná fólie na lepicí části.

 

Spotřební materiál

Záruka se podle zákona nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat s životností výrobku.

 

Záruční servis

Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takové zboží přijato do servisu a bude opraveno nebo vyměněno za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takový servis ukončit ve lhůtě 30 dnů od přijetí zboží.

 

Reklamační formulář ke stažení:

Reklamační formulář.pdf (Adobe Reader)